En modern kyrka

Vi männsikor har ett stort behov av både tro och samhörighet. Vi är flockdjur som behöver stöd från andra människor, gärna sådana som delar vår uppfattning av verkligheten och - i bästa fall - vår tro på det som ligger bortom ord och sinnesuppfattningar. I alla tider har vi haft en bestämd känsla av att det finns en högre mening och en högre kraft, samt en gemensam kraft i människan som enhet. Svenska kyrkan i Helsingborg förenar människor med en tro påå Gud och en önskan om en vacker morgondag. Det är i samspel med varandra som vi skapar det som kallas kärlek.

Förenas genom tro, musik och kärlek

Svenska Kyrkan i Helsinborg är en modern kyrka dit alla är välkomna. I denna kyrka förenas människor genom musik, högtidsceremonieroch en tro på Gud. Man kan få stöd, känna gemenskap och delta i varandras både vackra som svåra stunder i livet. Det är nämligen så att livet är fullt av allt möjligt, ingen tar sig igenom det utan att då och då falla och skrapa ett knä. Då är det essentiellt att det finns någonstans att vända sig för att få stöd att resa sig upp igen; någon som kan plåstra om en och krama en tills smärtan gått över. Kurkan är precis en sådan plats.

Livets stora ögonblick

Du kan gå på konsert i Helsingborg i Svenska Kyrkans regi, och bor du här så är det högst sannolikt att du någon gång kommer att delta i en begravning, ett dop eller ett bröllop i Helsingborg med SVenska Kyrkan som arrangör. Svenska Kyrkan står som värd för många av livets största stunder och Svenska Kyrkan i Helsingborg gör det riktigt bra.

16 Sep 2016