Bli en ledare

Det finns ett företag i Sverige som arbetar för att ge företag bättre förutsättningar genom att erbjuda projektledarutbildningar samt andra företagsutvecklingsutbildningar. Ett företag utgörs av de människor som arbetar där så vilken kompetens de besitter är avgörande för företagets framgångar, ändå investeras det sällan tillräckligt i kompetensutveckling, särskilt när det gäller ledarskap. Det är en ganska utbredd uppfattning att ledaskap är en talang snarare än en kunskap, men det är i mångt och mycket en felaktig uppfattning och det finns mycket forskning som kan backa upp det.

LP är ett företag som ägnar sig åt att utbilda projektledare och -medarbetare. LP står för Ledarskap och Projekthantering och utbildningscentrumets hemsida är projekthantering.se. På sajten får du veta mer detaljerat vad kurserna handlar om men vi kan redan här lista de kurser som finns att tillgå:

  1. Projektledarutbildning
  2. Projektledarutbildning, intensiv
  3. Aktiva projektägare
  4. Projektmedarbetare
  5. Ledarutveckling
  6. Grundläggande ledarskap
  7. Coachande ledarskap

I kurserna ingår moment som berör konflikhantering, kommunikation, mötesteknik och teambuilding. Det ligger i hela företagets intresse att skapa ett väl fungerande rollsystem där alla vet vad de ska göra - och hur - och
där atmosfären är så behaglig att man längtar efter att komma till jobbet på morgnarna. Man ska trivas på jobbet, känna att man är en del av ett större sammanhang samt utmanas och stimuleras, då går det bra för företaget som helhet såväl som för de enskilda individerna på alla nivåer.

Det som är unikt med LP:s projektledarutbildningar är att deltagarna tar med sig sina egna, verkliga projekt som lektionsmaterial. Ambitionsnivån såväl som förståelsen höjs och utbildningen får ett grepp om deltagarna som andra utbildningar sällan lyckas med.

LP innehar givetvis både PMI- och IPMA-certifiering.

 

13 Apr 2016